TTT-politiikka

Politiikka, jolla ehkäistään työntekijöiden työhön liittyviä vammoja tai terveyden heikkenemistä sekä luodaan turvallinen ja terveellinen työpaikka.

Tavoitteenamme on työympäristö, jonka keskeisinä ominaisuuksina ovat vankka osaaminen ja työtehtävien hallinta. Näin pystymme estämään vahinkoja ja terveyshaittoja. Lakien ja säännösten noudattaminen on luonnollinen osa työterveys- ja työturvallisuustoimintojamme.

Jokainen yksittäinen työntekijä on velvollinen suorittamaan työtehtävänsä turvallisesti ja tehokkaasti kiinnittämällä tarvittavaa huomiota ympäristöön ja turvallisuuteen ja kantamalla niistä vastuuta.

Turvallisuustyömme perustana on kokemuksen omaava, ammattitaitoinen henkilöstö, turvalliset laitteet, sekä alan kehittyneimmät järjestelmät.

Jatkuva parantaminen vaatii asiakkaan tarpeiden tunnistamista, toiminnan kehittämistä, vastuuta ja resurssien oikeaa hallintaa, joita säännöllisesti arvioimme sisäisin auditoinnein, asiakkailta saadun palautteen tai omien katselmusten pohjalta.

Jokaisen työntekijän oikeus on palata terveenä kotiin.

Yrityksen johdon sitoutuminen on avainasemassa yrityksen turvallisuuskulttuurissa. Johdon sitoutuminen näkyy työntekijöiden arjessa esimerkiksi viikoittaisissa turvallisuuskeskusteluissa, ensiapuvälineissä, henkilösuojaimissa, turvallisuuskierroksissa, ensiapukoulutuksissa sekä yrityksen teettämässä ensiapuoppaassa. Teollisuustyön ensiapuopas on tehty yrityksen tarpeisiin vaihtuvissa työkohteissa, asiakkaiden vaatimuksia huomioiden. Oppaaseen on kerätty ensiapuohjeita, yleisimpiä työssä esiintyvien kemikaalien käsittely ja suojautumisohjeita, sekä kemikaalien varoitusmerkkejä. Oppaan voi ladata ja tulostaa itselleen klikkaamalla kuvaa;

Teollisuustyön ensiapuopas