Kehitys on laadun tae

Toimimme hitsauksessa aina vähintään standardin SFS-EN ISO 3834-2 vaatimuksien mukaan, sekä otamme huomioon kulloisenkin asiakkaan omat lisävaatimukset pysyvien liitoksien laadun varmistamisessa. Hitsauslaitteiden huollosta, kalibroinnista ja validoinnista vastaa Sähköhuolto Tissari Oy, http://www.sht.fi. Tarvittaessa koneidemme validointitodistukset on näytettävissä reaaliajassa työmaalla esimerkiksi älypuhelimella.

Pätevöitämme henkilöstömme asiakkaan tarpeiden mukaan. Asentajamme ovat pätevöitetty EN-standardi SFS-EN 1591-4 määritelmän mukaisesti teollisuusputkistojen laippaliitosten asentajiksi
koulutuskeskus amiedun ja Inspecta tarkastus oy:n toimesta. Työnjohtomme on pätevöity Inspecta Oy:n toimesta viralliseksi nostotyönvalvojaksi sekä taakansitojaksi ja merkinantajaksi standardin ISO 2381 mukaan vastaamaan asennustyömaiden kiristyneitä vaatimuksia.

Hitsaajan pätevyydet suoritetaan asiakkaan tarpeen mukaan materiaalista riippumatta. Hitsaushenkilöstön kokemus ja ammattitaito takaavat, että vaativienkin materiaalien hitsaus onnistuu tiukimpien vaatimusten mukaan. Speweld Service Oy on hitsannut muun muassa lukuisia painelaitedirektiivin mukaisia menetelmäkokeita usealle eri yritykselle heidän tarpeidensa mukaan.

Käytössämme on Kemppi Oy:n uusin hitsauksen ja laadunhallinnan ohjelmisto Weldeye, joka mahdollistaa hitsauksen jäljitettävyyden reaaliaikaisesti keräten dataa koko yrityksen hitsaus toiminnasta. Weldeye kerää yhteen kaikki henkilöstömme hitsauspätevyydet, käytettävät hitsausohjeet sekä menetelmäkokeet, ja toimii näin ollen erinomaisena työkaluna laadunhallinnassa. Lisäksi ohjelma kerää tietoa yksittäisestä hitsauksesta koko projektin ajan langattomasti, ilman hitsauskoordinaattorin tai muun valvonnan läsnäoloa. Hitsauksen parametriseurannasta saatu informaatio auttaa hiomaan laadun huippuunsa, kun poikkeamiin pystytään reagoimaan välittömästi.

Yrityksemme on kehittänyt laatujärjestelmää ja sertifioinut syksyllä 2018 SFS-EN ISO 3834-2 hitsauksen kattavat laatuvaatimukset sekä PED A2-moduulin mukaisen teollisuusputkien sekä painelaitteiden valmistus ja muutostyöt Inspecta Sertifioinnin sekä Inspecta tarkastuksen toimesta. Lisäksi sertifioitiin alkutalvella 2018 SFS-EN 1090-2 teräsrakenne standardin vaatimukset toteutusluokassa EXC1 ja EXC2. Syksyllä 2020 korotimme teräsrakenteiden valmistukseen toteutusluokkaan EXC3, jotta voimme vastata laajemmin kysyntään ja alan kiristyviin laatuvaatimuksiin. Sertifioimme myös SFS-EN ISO 17663 mukaiset Hitsauksen ja sen lähiprosessien yhteydessä suoritettavan lämpökäsittelyn laatuvaatimukset. Toimimme täten myös lämpökäsittelyn osalta Kiwa Inspectan valvonnassa.

ISO 3834-2:2005 Teräsrakenteiden, painelaitteiden ja putkistojen valmistus sekä korjaus- ja muutostyöt.

Moduuli A2. Teollisuusputkistojen ja painelaitteiden valmistus sekä korjaus- ja muutostyöt.

EN 1090-1:2009+A1:2011. Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan sertifikaatti. Toteustusluokat EXC1, EXC2 ja EXC3.

ISO 17663:2009 Hitsaus. Hitsauksen ja sen lähiprosessien yhteydessä suoritettavan lämpökäsittelyn vaatimukset.

Welding — Quality requirements for heat treatment in connection with welding and allied processes